Pozdravljen, mali radovednež. Pobrskaj po strani, pokukaj v lepo, skrivnostno življenje čebelic in spoznaj čisto pravo kranjsko sivko.

 

ČEBELJA DRUŽINA

Čebeljo družino tvorijo matica, čebele delavke in troti.

Pomemben je vsak član čebelje družine, ker opravlja točno določena dela.

1. Matica
leže jajčeca.

2. Čebele delavke
opravljajo vsa dela v panju in zunaj njega.

3. Trot
je samec, ki opraši matico.

 

ZA RADOVEDNE

Kdo je KRANJSKA SIVKA (slovenska avtohtona rasa)? PREPOZNAŠ ME PO MOJIH SIVIH OBROČKIH NA ZADKU IN RJAVKASTO SIVIH DLAČICAH NA OPRSJU. IMAM DOLG RILČEK, KI MI POMAGA NABIRATI MEDIČINO IN MANO. NABIRAM TUDI CVETNI PRAH, KI GA V PANJ PRINESEM V KOŠKIH NA ZADNJIH NOGICAH IN S SVOJIM LETENJEM S CVETA NA CVET PRENAŠAM CVETNI PRAH MED RASTLINAMI IN TAKO SKRBIM ZA OPRAŠEVANJE RASTLIN, KOT SO SADNA DREVESA, POLJEDELSKE KULTURE IN VRTNINE.

Avtohtona rasa? To pomeni, da določena vrsta živali izvira s točno določenega območja. V Sloveniji poznamo kar nekaj avtohtonih živali, med njimi je tudi kranjska čebela, ki je zaščitena, zaradi česar pri nas ni dovoljeno gojiti čebel drugih ras.

Panj? Je bivališče za čebeljo družino.

Čebelja družina? Čebeljo družino sestavljajo ena matica, več 10 000 čebel delavk in približno tisoč trotov. Število čebel delavk in trotov je odvisno od letnega časa. Trotov v zimskem času ni v panjih.

Matica? Matica je edina plodna samica v panju in njena naloga je izleganje jajčec in s tem skrb za obstoj družine. V času največjega razvoja lahko matica izleže tudi do 2000 jajčec na dan.

Delavka? Čebele delavke opravljajo vsa druga opravila v panju in zunaj njega. Delitev opravil v družini je povezana s starostjo čebel. Tako v panju opravljajo različna dela, kot so čiščenje, spremljanje matice in hranjenje ličink, prenos hrane, graditev satja, straža panja in letanje na pašo.

Trot? Trot je čebelji samec. Njegova naloga je, da opraši matico.

Rilček? Rilček je telesni organ čebel, s katerim čebele srkajo medičino in nabirajo mano ter izmenjujejo hrano.

Opraševanje? Je aktivnost, ki jo v naravi opravljajo čebele pa tudi druge žuželke, na primer čmrlji. Z opraševanjem skrbijo za obstoj in razvoj različnih rastlinskih vrst, opraševanje pa je nepogrešljivo tudi pri pridelavi hrane tako za ljudi kot živali. Kar vsaka tretja žlica hrane, ki jo zaužijemo, je odvisna od zadostnega opraševanja rastlin, ki ga opravijo naše čebele.

Kaj je mana? Mana so sladke kapljice, ki jih izločajo žuželke (uši, kaparji, škržati). Te žuželke živijo na živih delih rastlin in sesajo rastlinske sokove, ki jih potrebujejo za svoje življenje. Na te kapljice naletijo tudi čebele, ki jih poberejo. Z nabiranjem mane čebele pridelajo gozdne vrste medu.

Medičina? So sladki sokovi, ki jih čebele nabirajo na rastlinah, jim dodajo lastne snovi in jih predelajo v med. Iz medičine ali nektarja čebele pridelajo cvetlične vrste medu.

Satje? Je prostor, kamor matica izlega jajčeca, vanj pa čebele shranjujejo tudi cvetni prah in med, ki ga, ko dozori, zaprejo z voščenimi pokrovčki.

 

OPRAŠEVANJE

Čebele delavke nabirajo cvetni prah. V panj ga na zadnjih nogicah pritovorijo v koških. Med svojim letenjem s cveta na cvet ga prenašajo med rastlinami in tako poskrbijo za opraševanje rastlin.

Opraševanje je najpomembnejša naloga čebel, saj to vpliva na:

  • ohranjanje rastlinske pestrosti,
  • bogatejši pridelek rastlinskih plodov,
  • pridelavo hrane za ljudi in živali,
  • človekovo zdravje in dobro počutje,
  • pridobivanje različnih industrijskih surovin.

 

ZA RADOVEDNEŽE

Kdo je KRANJSKA SIVKA (slovenska avtohtona rasa)? PREPOZNAŠ ME PO MOJIH SIVIH OBROČKIH NA ZADKU IN RJAVKASTO SIVIH DLAČICAH NA OPRSJU. IMAM DOLG RILČEK, KI MI POMAGA NABIRATI MEDIČINO IN MANO. NABIRAM TUDI CVETNI PRAH, KI GA V PANJ PRINESEM V KOŠKIH NA ZADNJIH NOGICAH IN S SVOJIM LETENJEM S CVETA NA CVET PRENAŠAM CVETNI PRAH MED RASTLINAMI IN TAKO SKRBIM ZA OPRAŠEVANJE RASTLIN, KOT SO SADNA DREVESA, POLJEDELSKE KULTURE IN VRTNINE,...

Avtohtona rasa? To pomeni, da določena vrsta živali izvira s točno določenega območja. V Sloveniji poznamo kar nekaj avtohtonih živali, med njimi je tudi kranjska čebela, ki je zaščitena, zaradi česar pri nas ni dovoljeno gojiti čebel drugih ras.

Panj? Je bivališče za čebeljo družino.

Čebelja družina? Čebeljo družino sestavljajo ena matica, več 10 000 čebel delavk in približno tisoč trotov. Število čebel delavk in trotov je odvisno od letnega časa. Trotov v zimskem času ni v panjih.

Matica? Matica je edina plodna samica v panju in njena naloga je izleganje jajčec in s tem skrb za obstoj družine. V času največjega razvoja lahko matica izleže tudi do 2000 jajčec na dan.

Delavka? Čebele delavke opravljajo vsa druga opravila v panju in zunaj njega. Delitev opravil v družini je povezana s starostjo čebel. Tako v panju opravljajo različna dela, kot so čiščenje, spremljanje matice in hranjenje ličink, prenos hrane, graditev satja, straža panja in letanje na pašo.

Trot? Trot je čebelji samec. Njegova naloga je, da opraši matico.

Rilček? Rilček je telesni organ čebel, s katerim čebele srkajo medičino in nabirajo mano ter izmenjujejo hrano.

Opraševanje? Je aktivnost, ki jo v naravi opravljajo čebele pa tudi druge žuželke, na primer čmrlji. Z opraševanjem skrbijo za obstoj in razvoj različnih rastlinskih vrst, opraševanje pa je nepogrešljivo tudi pri pridelavi hrane tako za ljudi kot živali. Kar vsaka tretja žlica hrane, ki jo zaužijemo, je odvisna od zadostnega opraševanja rastlin, ki ga opravijo naše čebele.

Kaj je mana? Mana so sladke kapljice, ki jih izločajo žuželke (uši, kaparji, škržati). Te žuželke živijo na živih delih rastlin in sesajo rastlinske sokove, ki jih potrebujejo za svoje življenje. Na te kapljice naletijo tudi čebele, ki jih poberejo. Z nabiranjem mane čebele pridelajo gozdne vrste medu.

Medičina? So sladki sokovi, ki jih čebele nabirajo na rastlinah, jim dodajo lastne snovi in jih predelajo v med. Iz medičine ali nektarja čebele pridelajo cvetlične vrste medu.

Satje? Je prostor, kamor matica izlega jajčeca, vanj pa čebele shranjujejo tudi cvetni prah in med, ki ga, ko dozori, zaprejo z voščenimi pokrovčki.

 

ČEBELAR MARKO

Dosledno skrbi za svoje varovanke čebele. Pomaga jim predvsem takrat, kadar so čebele ogrožene. V bližino čebelnjaka poseje in sadi medovite rastline, to so tiste, ki so bogate z medičino in cvetnim prahom. Opozarja druge na nevarnosti in posledice uporabe strupov v naravi.


Oblečen je v zaščitno obleko, ki ga varuje pred čebeljimi piki, čeprav velja, da čebela piči le, ko se počuti ogroženo.


Čebele nam za dobro delo in skrb zanje vračajo z dobrotami iz panja. Poglej, katere so te dobrote.

 

ZA RADOVEDNEŽE

Kdo je KRANJSKA SIVKA (slovenska avtohtona rasa)? PREPOZNAŠ ME PO MOJIH SIVIH OBROČKIH NA ZADKU IN RJAVKASTO SIVIH DLAČICAH NA OPRSJU. IMAM DOLG RILČEK, KI MI POMAGA NABIRATI MEDIČINO IN MANO. NABIRAM TUDI CVETNI PRAH, KI GA V PANJ PRINESEM V KOŠKIH NA ZADNJIH NOGICAH IN S SVOJIM LETENJEM S CVETA NA CVET PRENAŠAM CVETNI PRAH MED RASTLINAMI IN TAKO SKRBIM ZA OPRAŠEVANJE RASTLIN, KOT SO SADNA DREVESA, POLJEDELSKE KULTURE IN VRTNINE,...

Avtohtona rasa? To pomeni, da določena vrsta živali izvira s točno določenega območja. V Sloveniji poznamo kar nekaj avtohtonih živali, med njimi je tudi kranjska čebela, ki je zaščitena, zaradi česar pri nas ni dovoljeno gojiti čebel drugih ras.

Panj? Je bivališče za čebeljo družino.

Čebelja družina? Čebeljo družino sestavljajo ena matica, več 10 000 čebel delavk in približno tisoč trotov. Število čebel delavk in trotov je odvisno od letnega časa. Trotov v zimskem času ni v panjih.

Matica? Matica je edina plodna samica v panju in njena naloga je izleganje jajčec in s tem skrb za obstoj družine. V času največjega razvoja lahko matica izleže tudi do 2000 jajčec na dan.

Delavka? Čebele delavke opravljajo vsa druga opravila v panju in zunaj njega. Delitev opravil v družini je povezana s starostjo čebel. Tako v panju opravljajo različna dela, kot so čiščenje, spremljanje matice in hranjenje ličink, prenos hrane, graditev satja, straža panja in letanje na pašo.

Trot? Trot je čebelji samec. Njegova naloga je, da opraši matico.

Rilček? Rilček je telesni organ čebel, s katerim čebele srkajo medičino in nabirajo mano ter izmenjujejo hrano.

Opraševanje? Je aktivnost, ki jo v naravi opravljajo čebele pa tudi druge žuželke, na primer čmrlji. Z opraševanjem skrbijo za obstoj in razvoj različnih rastlinskih vrst, opraševanje pa je nepogrešljivo tudi pri pridelavi hrane tako za ljudi kot živali. Kar vsaka tretja žlica hrane, ki jo zaužijemo, je odvisna od zadostnega opraševanja rastlin, ki ga opravijo naše čebele.

Kaj je mana? Mana so sladke kapljice, ki jih izločajo žuželke (uši, kaparji, škržati). Te žuželke živijo na živih delih rastlin in sesajo rastlinske sokove, ki jih potrebujejo za svoje življenje. Na te kapljice naletijo tudi čebele, ki jih poberejo. Z nabiranjem mane čebele pridelajo gozdne vrste medu.

Medičina? So sladki sokovi, ki jih čebele nabirajo na rastlinah, jim dodajo lastne snovi in jih predelajo v med. Iz medičine ali nektarja čebele pridelajo cvetlične vrste medu.

Satje? Je prostor, kamor matica izlega jajčeca, vanj pa čebele shranjujejo tudi cvetni prah in med, ki ga, ko dozori, zaprejo z voščenimi pokrovčki.

ČEBELJI PRIDELKI

 

MED

Čebele v naravi na rastlinah nabirajo medičino in mano, ki ju obogatijo še z lastnimi snovmi, na primer encimi, in tako naredijo med.

 

CVETNI PRAH ali PELOD

čebele nabirajo na rastlinah. Pri tem opravljajo pomembno nalogo, saj oprašujejo rastline. Cvetni prah vlažijo s slino in medičino, odložijo pa ga v celice satja, ker jim predstavlja nenadomestljivo hrano.

 

PROPOLIS

Čebele v naravi nabirajo različne smole, ki jim dodajo še svoje snovi in tako ustvarijo propolis.

 

MATIČNI MLEČEK

Je prav posebna snov, s katero se prehranjuje matica vse življenje, čebelja zalega pa le prvih nekaj dni.

 

VOSEK

Izločajo ga mlade čebele. Iz njega ustvarijo svoje bivališče – satje. V satje matica izlega jajčeca, čebele pa vanj odlagajo cvetni prah in shranjujejo med.

 

ZA RADOVEDNEŽE

Kdo je KRANJSKA SIVKA (slovenska avtohtona rasa)? PREPOZNAŠ ME PO MOJIH SIVIH OBROČKIH NA ZADKU IN RJAVKASTO SIVIH DLAČICAH NA OPRSJU. IMAM DOLG RILČEK, KI MI POMAGA NABIRATI MEDIČINO IN MANO. NABIRAM TUDI CVETNI PRAH, KI GA V PANJ PRINESEM V KOŠKIH NA ZADNJIH NOGICAH IN S SVOJIM LETENJEM S CVETA NA CVET PRENAŠAM CVETNI PRAH MED RASTLINAMI IN TAKO SKRBIM ZA OPRAŠEVANJE RASTLIN, KOT SO SADNA DREVESA, POLJEDELSKE KULTURE IN VRTNINE,...

Avtohtona rasa? To pomeni, da določena vrsta živali izvira s točno določenega območja. V Sloveniji poznamo kar nekaj avtohtonih živali, med njimi je tudi kranjska čebela, ki je zaščitena, zaradi česar pri nas ni dovoljeno gojiti čebel drugih ras.

Panj? Je bivališče za čebeljo družino.

Čebelja družina? Čebeljo družino sestavljajo ena matica, več 10 000 čebel delavk in približno tisoč trotov. Število čebel delavk in trotov je odvisno od letnega časa. Trotov v zimskem času ni v panjih.

Matica? Matica je edina plodna samica v panju in njena naloga je izleganje jajčec in s tem skrb za obstoj družine. V času največjega razvoja lahko matica izleže tudi do 2000 jajčec na dan.

Delavka? Čebele delavke opravljajo vsa druga opravila v panju in zunaj njega. Delitev opravil v družini je povezana s starostjo čebel. Tako v panju opravljajo različna dela, kot so čiščenje, spremljanje matice in hranjenje ličink, prenos hrane, graditev satja, straža panja in letanje na pašo.

Trot? Trot je čebelji samec. Njegova naloga je, da opraši matico.

Rilček? Rilček je telesni organ čebel, s katerim čebele srkajo medičino in nabirajo mano ter izmenjujejo hrano.

Opraševanje? Je aktivnost, ki jo v naravi opravljajo čebele pa tudi druge žuželke, na primer čmrlji. Z opraševanjem skrbijo za obstoj in razvoj različnih rastlinskih vrst, opraševanje pa je nepogrešljivo tudi pri pridelavi hrane tako za ljudi kot živali. Kar vsaka tretja žlica hrane, ki jo zaužijemo, je odvisna od zadostnega opraševanja rastlin, ki ga opravijo naše čebele.

Kaj je mana? Mana so sladke kapljice, ki jih izločajo žuželke (uši, kaparji, škržati). Te žuželke živijo na živih delih rastlin in sesajo rastlinske sokove, ki jih potrebujejo za svoje življenje. Na te kapljice naletijo tudi čebele, ki jih poberejo. Z nabiranjem mane čebele pridelajo gozdne vrste medu.

Medičina? So sladki sokovi, ki jih čebele nabirajo na rastlinah, jim dodajo lastne snovi in jih predelajo v med. Iz medičine ali nektarja čebele pridelajo cvetlične vrste medu.

Satje? Je prostor, kamor matica izlega jajčeca, vanj pa čebele shranjujejo tudi cvetni prah in med, ki ga, ko dozori, zaprejo z voščenimi pokrovčki.

 

ZA RADOVEDNEŽE

Kdo je KRANJSKA SIVKA (slovenska avtohtona rasa)? PREPOZNAŠ ME PO MOJIH SIVIH OBROČKIH NA ZADKU IN RJAVKASTO SIVIH DLAČICAH NA OPRSJU. IMAM DOLG RILČEK, KI MI POMAGA NABIRATI MEDIČINO IN MANO. NABIRAM TUDI CVETNI PRAH, KI GA V PANJ PRINESEM V KOŠKIH NA ZADNJIH NOGICAH IN S SVOJIM LETENJEM S CVETA NA CVET PRENAŠAM CVETNI PRAH MED RASTLINAMI IN TAKO SKRBIM ZA OPRAŠEVANJE RASTLIN, KOT SO SADNA DREVESA, POLJEDELSKE KULTURE IN VRTNINE,...

Avtohtona rasa? To pomeni, da določena vrsta živali izvira s točno določenega območja. V Sloveniji poznamo kar nekaj avtohtonih živali, med njimi je tudi kranjska čebela, ki je zaščitena, zaradi česar pri nas ni dovoljeno gojiti čebel drugih ras.

Panj? Je bivališče za čebeljo družino.

Čebelja družina? Čebeljo družino sestavljajo ena matica, več 10 000 čebel delavk in približno tisoč trotov. Število čebel delavk in trotov je odvisno od letnega časa. Trotov v zimskem času ni v panjih.

Matica? Matica je edina plodna samica v panju in njena naloga je izleganje jajčec in s tem skrb za obstoj družine. V času največjega razvoja lahko matica izleže tudi do 2000 jajčec na dan.

Delavka? Čebele delavke opravljajo vsa druga opravila v panju in zunaj njega. Delitev opravil v družini je povezana s starostjo čebel. Tako v panju opravljajo različna dela, kot so čiščenje, spremljanje matice in hranjenje ličink, prenos hrane, graditev satja, straža panja in letanje na pašo.

Trot? Trot je čebelji samec. Njegova naloga je, da opraši matico.

Rilček? Rilček je telesni organ čebel, s katerim čebele srkajo medičino in nabirajo mano ter izmenjujejo hrano.

Opraševanje? Je aktivnost, ki jo v naravi opravljajo čebele pa tudi druge žuželke, na primer čmrlji. Z opraševanjem skrbijo za obstoj in razvoj različnih rastlinskih vrst, opraševanje pa je nepogrešljivo tudi pri pridelavi hrane tako za ljudi kot živali. Kar vsaka tretja žlica hrane, ki jo zaužijemo, je odvisna od zadostnega opraševanja rastlin, ki ga opravijo naše čebele.

Kaj je mana? Mana so sladke kapljice, ki jih izločajo žuželke (uši, kaparji, škržati). Te žuželke živijo na živih delih rastlin in sesajo rastlinske sokove, ki jih potrebujejo za svoje življenje. Na te kapljice naletijo tudi čebele, ki jih poberejo. Z nabiranjem mane čebele pridelajo gozdne vrste medu.

Medičina? So sladki sokovi, ki jih čebele nabirajo na rastlinah, jim dodajo lastne snovi in jih predelajo v med. Iz medičine ali nektarja čebele pridelajo cvetlične vrste medu.

Satje? Je prostor, kamor matica izlega jajčeca, vanj pa čebele shranjujejo tudi cvetni prah in med, ki ga, ko dozori, zaprejo z voščenimi pokrovčki.

Preveri svoje znanje in postani pomočnik čebelarja Marka

Kako lahko poskrbim za čebele?

 

ZA RADOVEDNEŽE

Kdo je KRANJSKA SIVKA (slovenska avtohtona rasa)? PREPOZNAŠ ME PO MOJIH SIVIH OBROČKIH NA ZADKU IN RJAVKASTO SIVIH DLAČICAH NA OPRSJU. IMAM DOLG RILČEK, KI MI POMAGA NABIRATI MEDIČINO IN MANO. NABIRAM TUDI CVETNI PRAH, KI GA V PANJ PRINESEM V KOŠKIH NA ZADNJIH NOGICAH IN S SVOJIM LETENJEM S CVETA NA CVET PRENAŠAM CVETNI PRAH MED RASTLINAMI IN TAKO SKRBIM ZA OPRAŠEVANJE RASTLIN, KOT SO SADNA DREVESA, POLJEDELSKE KULTURE IN VRTNINE,...

Avtohtona rasa? To pomeni, da določena vrsta živali izvira s točno določenega območja. V Sloveniji poznamo kar nekaj avtohtonih živali, med njimi je tudi kranjska čebela, ki je zaščitena, zaradi česar pri nas ni dovoljeno gojiti čebel drugih ras.

Panj? Je bivališče za čebeljo družino.

Čebelja družina? Čebeljo družino sestavljajo ena matica, več 10 000 čebel delavk in približno tisoč trotov. Število čebel delavk in trotov je odvisno od letnega časa. Trotov v zimskem času ni v panjih.

Matica? Matica je edina plodna samica v panju in njena naloga je izleganje jajčec in s tem skrb za obstoj družine. V času največjega razvoja lahko matica izleže tudi do 2000 jajčec na dan.

Delavka? Čebele delavke opravljajo vsa druga opravila v panju in zunaj njega. Delitev opravil v družini je povezana s starostjo čebel. Tako v panju opravljajo različna dela, kot so čiščenje, spremljanje matice in hranjenje ličink, prenos hrane, graditev satja, straža panja in letanje na pašo.

Trot? Trot je čebelji samec. Njegova naloga je, da opraši matico.

Rilček? Rilček je telesni organ čebel, s katerim čebele srkajo medičino in nabirajo mano ter izmenjujejo hrano.

Opraševanje? Je aktivnost, ki jo v naravi opravljajo čebele pa tudi druge žuželke, na primer čmrlji. Z opraševanjem skrbijo za obstoj in razvoj različnih rastlinskih vrst, opraševanje pa je nepogrešljivo tudi pri pridelavi hrane tako za ljudi kot živali. Kar vsaka tretja žlica hrane, ki jo zaužijemo, je odvisna od zadostnega opraševanja rastlin, ki ga opravijo naše čebele.

Kaj je mana? Mana so sladke kapljice, ki jih izločajo žuželke (uši, kaparji, škržati). Te žuželke živijo na živih delih rastlin in sesajo rastlinske sokove, ki jih potrebujejo za svoje življenje. Na te kapljice naletijo tudi čebele, ki jih poberejo. Z nabiranjem mane čebele pridelajo gozdne vrste medu.

Medičina? So sladki sokovi, ki jih čebele nabirajo na rastlinah, jim dodajo lastne snovi in jih predelajo v med. Iz medičine ali nektarja čebele pridelajo cvetlične vrste medu.

Satje? Je prostor, kamor matica izlega jajčeca, vanj pa čebele shranjujejo tudi cvetni prah in med, ki ga, ko dozori, zaprejo z voščenimi pokrovčki.