slo | eng | ger  
 
 
 

Čebelarska zveza
Slovenije

ČEBELNJAKI FINANCIRANI IZ SKLADA 2012-2013

Čebelarsko društvo Laško
Čebelarska Zveza Slovenije je s pomočjo donatorjev v Sklad za ohranitev kranjske čebele postavila prvi učni čebelnjak. Novega opremljenega učnega čebelnjaka za potrebe delovanja čebelarskega krožka so se razveselili učenci podružnične OŠ Primoža Trubarja Šentrupert – Laško in njihov čebelarski mentor g. Andrej Jernej. Ob otvoritvi, ki je potekala minulo sredo so učenci pripravili kulturni program in slavnostno odprli na novo postavljen učni čebelnjak. Učencem in mentorju želimo veliko uspeha. Da jim bi učni čebelnjak pripomogel k bolj poglobljenem spoznavanju življenja čebel in dela z njimi, ter da bodo medeni sati čim večkrat polni.

Donatorji: ADRIAPLIN d.o.o., UMANOTERA, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj, MEDEX d.d., GORENJSKA BANKA d.d., MERCATOR d.d., GIZ fitofarmacije, ZAVOD- KONGRESNOTURISTIČNI URAD

Čebelarsko društvo Postojna
V letošnjem letu se je ČD Postojna skupaj z OŠ Miroslava Vilharja javilo na razpis ČZS za pridobitev učnega čebelnjaka. Z svojim dosedanjim delom in uspehom smo zadostili strogim zahtevam razpisa in prejeli učni čebelnjak s tremi čebeljimi družinami.
V četrtek  2. junija smo svečano prevzeli učni čebelnjak od predstavnika ČZS g. Antona Tomca. Za kratek kulturni program so poskrbeli učenci naše šole. Razšli smo se zadovoljni z obljubo, da bomo naše delo nadaljevali še naprej vsaj tako uspešno kot zadnja leta, ko smo med drugim na državnih tekmovanjih osvojili štiri zlata, deset srebrnih in eno bronasto priznanje ter prvo mesto za poslikavo panjske končnice.

Donatorji: ADRIAPLIN d.o.o., UMANOTERA, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj, MEDEX d.d., GORENJSKA BANKA d.d., MERCATOR d.d., GIZ fitofarmacije, ZAVOD- KONGRESNOTURISTIČNI URAD

Čebelarsko društvo Rače
Učni čebelnjak za potrebe delovanja čebelarskega krožka v Osnovni šoli Slivnica ,je bil postavljen s sredstvi sponzorjev iz Sklada za ohranitev kranjske čebele.
Zraven nastaja Cvetlični vrt, v katerem so že posajene medovite rastline, zdravilne rastline in nekatera zelišča. Čebelarji in upokojenci smo na vrtu izvedli dela na terenu, posaditev pa so izvedli otroci in učitelji iz Osnovne šole Slivnica.
Učni čebelnjak je tudi za nas krajane pomembna pridobitev, saj zraven izobraževalne funkcije, popestri tudi lepo urejeno okolico. Združuje krajane vseh generacij, istočasno pa je to  izziv in vzor ostalim vzgojno izobraževalnim ustanovam in čebelarskim društvom.
Verjamemo, da bo ta prostor postal kraj, kamor bodo radi zahajali ljubitelji čebel in ljubitelji narave.

Donatorji: ADRIAPLIN d.o.o., UMANOTERA, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj, MEDEX d.d., GORENJSKA BANKA d.d., MERCATOR d.d., GIZ fitofarmacije, ZAVOD- KONGRESNOTURISTIČNI URAD

Čebelarsko društvo Šenčur 
Pri Osnovni šoli v Šenčurju smo v petek 10 junija svečano odprli učni čebelnjak s sedmimi panji za potrebe čebelarskih krožkov, ki delujeta na Osnovni šoli v Šenčurju in na podružnični šoli v Trbojah. V šolskem letu 2010/2011 oba čebelarska krožka obiskuje 36 učencev, ki se lahko pohvalijo s kar nekaj doseženimi priznanji na državnem tekmovanju iz čebelarstva. Zaradi velikega števila otrok je bilo praktično delo krožkarjev do sedaj zelo težavno. Z novim šolsko - učnim čebelnjak pa bo praktično delo s čebelami postalo precej lažje, saj bo čebelnjak v veliko pomoč vsem krožkarjem kot tudi mentorju krožka g. Viljemu Kavčniku. Čebelarji zato upamo, da bo čebelnjak čim bolje služil svojemu namenu, ki pa je vzgajanje novih generacij čebelarjev in širjenje znanja o čebelah med ljudmi. Še enkrat se zahvaljujemo tudi ČZS in vsem donatorjem sklada za ohranitev kranjske čebele, ki so omogočili postavitev učnega čebelnjaka. 

Donatorji: ADRIAPLIN d.o.o., UMANOTERA, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj, MEDEX d.d.,
GORENJSKA BANKA d.d., MERCATOR d.d., GIZ fitofarmacije, ZAVOD- KONGRESNOTURISTIČNI URAD

Čebelarsko društvo Dobrna
Februarja letos je Čebelarska zveza Slovenije objavila razpis za izbor čebelarskih društev, v okviru katerih delujejo čebelarski krožki, na katerega se je prijavilo naše društvo. Med upravičenci za dobavo in postavitev učnega čebelnjaka, panjev in čebeljih družin je bilo tudi čebelarsko društvo Dobrna. Sredstva za ta namen je ČZS črpala iz Sklada za ohranitev kranjske čebele, katero finančno podpirajo različni donatorji.
Izredno pomembno je to, da so otrokom zagotovljeni pogoji za delo v čebelarskem krožku in da med mladimi širimo zavest o varovanju in ohranjanju našega okolja.

Donatorji: ADRIAPLIN d.o.o., UMANOTERA, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj, MEDEX d.d.,
GORENJSKA BANKA d.d., MERCATOR d.d., GIZ fitofarmacije, ZAVOD- KONGRESNOTURISTIČNI URAD

 

Čebelarsko društvo Bohinj
 V okviru prireditve praznovanja 110 letnice delovanja Čebelarskega društva Bohinj smo bohinjski čebelarji imeli tudi otvoritev učnega čebelnjaka za potrebe krožka na osnovni šoli dr. Janeza Mencingerja v Bohinjski Bistrici. Čebelnjak je bil postavljen s sredstvi donatorjev, ki sodelujejo v skladu za ohranjanje kranske čebele pri Čebelarski zvezi Slovenije.
 Čebelnjak bo velika pridobitev in pomoč pri delovanju čebelarskega krožka na osnovni šoli dr. Janeza Mencingerja. V tem čebelnjaku si bodo učenci, ki bodo obiskovali krožek nabirali praktično znanje o čebelah. Prepričan sem, da se bo na šoli zanimanje za krožek še povečalo,  saj bodo imeli sedaj krožkarji res idealne pogoje za delo. Naj se zahvalim vsem donatorjem, Čebelarski zvezi Slovenije, ki nam je omogočila, da smo preko razspisa prišli do opreme in čebelnjaka. Hvala tudi občini Bohinj, ki nam je dovolila, da postavimo čebelnjak na izredno lepi lokaciji. 

Donatorji: ADRIAPLIN d.o.o., UMANOTERA, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj, MEDEX d.d.,
GORENJSKA BANKA d.d., MERCATOR d.d., GIZ fitofarmacije, ZAVOD- KONGRESNOTURISTIČNI URAD

Čebelarsko društvo Ponikva

V soboto, 10. septembra, so pri Osnovni šoli Blaža Kocena Ponikva odprli učni čebelnjak s čebeljimi panji in čebeljimi družinami, ki bo pripomogel, da bodo učenci lahko poglobljeno spoznavali življenje čebel.

Donatorji: ADRIAPLIN d.o.o., UMANOTERA, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj, MEDEX d.d.,
GORENJSKA BANKA d.d., MERCATOR d.d., GIZ fitofarmacije, ZAVOD- KONGRESNOTURISTIČNI URAD

 
Čebelarsko društvo Blagovna

Donatorji: ADRIAPLIN d.o.o., UMANOTERA, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj, MEDEX d.d.,
GORENJSKA BANKA d.d., MERCATOR d.d., GIZ fitofarmacije, ZAVOD- KONGRESNOTURISTIČNI
URAD

Čebelarsko društvo Slivnica pri Celju
V petek, 7. 10. 2011, so na OŠ Slivnica pri Celju slovesno prevzeli nov učni čebelnjak. Odprtja čebelnjaka so se udeležili podpredsednik Čebelarske zveze Slovenije g. Franc Šmerc, predstavnica občine Šentjur gospa Judita Methans Šarlah, gospod župnik Marko Šraml, g. Andrej Jernej, člani čebelarskega društva Slivnica, krajani ter učenci in učitelji OŠ Slivnica pri Celju.

Donatorji: ADRIAPLIN d.o.o., UMANOTERA, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj, MEDEX d.d.,
GORENJSKA BANKA d.d., MERCATOR d.d., GIZ fitofarmacije, ZAVOD- KONGRESNOTURISTIČNI URAD


 

Čebelarsko društvo Ajdovščina

Nov šolski čebelnjak je naseljen, tri čebelje družine so ga že vzele za svoj dom, svečano odprtje s prisrčnim kulturnim programom pa je potekalo v petek, 12. 10. 2012 in to kar v šolskem sadovnjaku, kjer stoji nov čebelnjak.
Člani čebelarskega krožka so skupaj z mentorjem že nekaj dni prej tri panje v novem čebelnjaku naselili z mladimi čebeljimi družinami. V starem čebelnjaku, ki mu burja ni bila draga znanka, še brenčijo čebelice v enem panju, a bomo z njihovo selitvijo v nov čebelnjak še malo počakali. Če bi jih enostavno prenesli na novo bližnjo lokacijo bi mnoge ne našle poti do novega doma - vračali bi se na staro mesto in bile po nepotrebnem izgubljene.
Naj spomnimo, da smo čebelnjak skupaj s sedmimi novimi panji različnih velikosti dobili v dar. Sklad za ohranitev kranjske čebele pod okriljem Čebelarske zveze Slovenije je spomladi letos že drugo leto zapored objavil razpis za izgradnjo učnega čebelnjaka krožkom. Tudi letos smo se na zrazpis prijavili in tokrat nam je uspelo. To, da ima krožek pri nas dolgoletno tradicijo (od leta 1976), da je v krožek vključenih veliko krožkarjev, da dobro sodeluje s šolo in lokalnim čebelarskim društvom, ima svojega mentorja in nenazadnje na tekmovanjih mladih čebelarjev že več let zapored dosega lepe rezultate, so bili dovolj zgovorni razlogi, da smo čebelnjak dobili. Zahvala pa gre seveda predvsem podjetju Adriaplin d.o.o, ki je kot sponzor imelo besedo pri tem, kje naj se čebelnjak postavi. V podjetju so namreč želeli, da se učni čebelnjak, za katerega so prispevali denar, postavi nekje na Primorskem, v občini, kjer podjetje distribuira plin. V pretklem letu so že postavili dva učna čebelnjaka - na osnovni šoli Šentrupert nad Laškim ter v Šolskemu centru Šentjur.
Po uvodni pesmi mladinskega zbora je na slovesnosti prisotne pozdravila gospa ravnateljica Mirjam Kalin. Gostom je predstavila s čebelarstvom povezane dejavnosti na šoli in izrazila upanje, da si bomo lahko ob dobri čebelarski letini za šolsko malico kdaj privoščili kar svoj med iz domačega čebelnjaka.
Gospod Aleš Rodman, Podpredsednik čebelarske zveze Slovenije je zbranim zaupal, da je čebelarjenje dandanes zahtevnejše kot nekoč, ko narava še ni bila s človekove strani tako ogrožena. Dobravskim učencem je zaželel uspežno čebelarjenje s čebelarskim pozdravom: "Naj medi!".
Za nagovor je bil naprošen tudi gospod Anton Žagar, prejšnji ravnatelj in prvi mentor čebelarskega krožka na OŠ Dobravlje. Povedal nam je med drugim nekaj svojih dogodivščin iz časov, ko je še kot mlad mentor vodil krožek.
Dramski krožek je z igrico na čebelarsko tematiko popesril slovesnost, poleg pevskega zbora pa je za glasbeno podporo poskrbel še harmonikar Blaž, ki je mimogrede tudi vključen v čebelarski krožek.
Zaključno dejanje slovesnosti pa se je odvijalo v neposredni bližini čebelnjaka. Na gredici pred čebelnjakom smo posadili nekaj medovitih zelišč: timijan, rožmarin, žajbelj in sivko. Simbolično so posadili omenjene rastline kar predstavnik čebelarske zveze Slovenije, gospod Rodman, gospod Žagar, gospe predstavnici podjetja Adriaplin d.o.o, gospa ravnateljica ter član čebelarskega krožka Jure ob pomoči sedanjega mentorja.

Donator: ADRIAPLIN D.O.O.


Čebelarsko društvo Vojnik

Cinkarna Celje je učencem Podružnične osnovne šole Socka v torek slovesno podarila učni čebelnjak. Krasi ga pročelje, izbrano na likovnem natečaju, ki ga je podjetje razpisalo v tem šolskem letu. Zmagovalno pročelje so izdelali učenci Podružnične osnovne šole Nova Cerkev.
 
Cinkarna Celje želi z natečajem opozoriti na pomen skrbi za čebele in odgovorno ravnanje z njimi. Pročelja obenem simbolno obeležujejo 140-letnico delovanja, ki jo podjetje praznuje letos in 40-letnico začetka proizvodnje Titanovega dioksida.
 Učenci so morali poslikati lesene deščice in jih sestaviti v pročelje čebelnjaka. Prispela pročelja je ocenila strokovna komisija pod vodstvom ga. Ide Gnilšak, kustodinje v Čebelarskem muzeju Radovljica.
 
V tokratnem natečaju smo zabeležili rekorden odziv šol! Sodelovalo je približno 1.150 otrok in 72 mentorjev iz 45 šol v naši regiji. Podatek vsekakor kaže na to, da so naši natečaji postali prepoznavni zaradi raznolikosti in kvalitetnih izobraževalnih vsebin, ki jih ponujajo.
Pročelje bo pritrjeno na učnem čebelnjaku v neposredni bližini POŠ Socka. To lokacijo je na podlagi javnega razpisa kot najustreznejšo izbrala Čebelarska zveza Slovenije.
Donator: CINKARNA Celje
Čebelarsko društvo  Kanal Brda
Čebelarsko društvo  Bakovci

Pod okriljem Čebelarskega društva Bakovci na osnovni šoli Bakovci dokaj uspešno deluje čebelarski krožek. Pred 50 leti so  na pobudo takratnega ravnatelja osnovne šole Bakovci Štefana Antolina, ustanovili šolski  čebelarski krožek in takrat so tudi naredili pri stari osnovni šolo šolski čebelnjak, katerega so naredili  iz lesa. Sedaj po 50 letih se je Čebelarsko društvo Bakovci povezalo z osnovno šolo Bakovci, kjer deluje čebelarski krožek in  tako so se prijavili na razpis Čebelarske zveze Slovenije, na sklad za ohranitev kranjske čebele. Tako so s pridobljenimi sredstvi iz sklada in s pomočjo donatorjev, se je na zelenici, v neposredni bližini šolskega sadovnjaka in eko vrta so postavili nov šolski čebelnjak, ki je namenjen za  čebelarski krožek in za  vzgojo in izobraževanje za trajnostni razvoj. 
Novi čebelnjak bo omogočil učencem, ki obiskujejo čebelarski krožek, da bodo spoznali življenje čebele in njen pomen. Učili se bodo praktičnega in teoretičnega dela s čebelami, točili med, katerega bodo namenili za šolske potrebe. Na otvoritvi čebelnjaka je vse navzoče pozdravila ravnateljica osnovne šole Bakovci Vanda Sobočan, ki je poudarila, kako je čebela pomembna pri opraševanju in da človek najbolj ogroža čebele v naravi, ko škropi razne poljščine s škropljenjem s pesticidi. Propad čebele bi pomenil propad uničevanje naravnega okolja.  Med je zelo zdravilen v prehrani, uporabljamo ga največ za medene izdelke, kot zdravilo v prehrani, uporablja se tudi v v farmaciji in kozmetiki. Šolski čebelnjak je namenjen za krožkarje pri vzgoji in izobraževanju za trajnostni razvoj kot dodatek  k sedanjemu splošnemu programu šole, kjer se povezujeta človek in narava ter zaokrožuje za ohranitev biotske pestrosti kraja Bakovci, ki leži streljaj od reke Mure. Novi opremljeni čebelnjak bo omogočil učencem – krožkarjem, ki obiskujejo čebelarski krožek, kjer bodo poglobljeno spoznavali življenje čebel in praktično delo s čebelami. Šlo bo za pouk v naravi, v naravni učilnici med čebelami in z aktivnimi metodami poučevanja v naravnem okolju. Na otvoritvi je tudi nekaj besed spregovorila direktorica Medeksa Ljubljana Aleša Kandus Benčina, ki je tudi šoli ob tej priložnosti podarila bon v vrednosti 300 evrov za nakup čebelarske opreme. V zahvalo so prvemu mentorju čebelarskega krožka na OŠ Bakovci Štefanu Antolinu podelili v imenu Čebelarskega društva Bakovci in šole Bakovci priznanje in šopek cvetja. Sedaj je mentor čebelarskega krožka na OŠ Bakovci Janko Rožman, kajti poslej bo delo za krožkarje lažje in bolj zanimivo, kajti v novem čebelnjaku bo delo lepše potekalo.  Otvoritev so obogatili s kulturnim programom učenci domače osnovne šole z raznimi recitacijami, plesom in pesmijo s poudarkom na čebelah. Nekaj na temo o čebelah   je spregovoril in čestital društvu in šoli ter krožkarjem k novi pridobitvi predsednik Čebelarske zveze društev za Pomurje dr. Stanko Kapun. Sledil je svečan prerez traku pri čebelnjaku katerega so prerezali prvi ustanoviteljev krožka na OŠ Bakovci Štefan Antolin, predsednik Čebelarskega krožka Bakovci Franc Kovač in Prekmurska medena kraljica Mojca Čerpnjak. Podpredsednik Čebelarske zveze Slovenije Janez Vencelj pa je ob tej priložnosti predsedniku društva podelil ključe novega čebelnjaka. Tako bo šola s tem novim čebelnjakom prispevala k vzgoji novih generacij čebelarjev in širila znanje in tradicijo o čebelah ter bogatila čebelarstvo na Slovenskem. Kot je bilo ob otvoritvi novega  učnega čebelnjaka poudarjeno mladim čebelarjem, ki obiskujejo krožek, da med čebelami najdejo svoje zadovoljstvo in morda tudi kruh, ki ga v čebelnjake prinaša marljiva in pridne kranjska čebela sivka.
Tekst in foto: Jože Žerdin
Donatorji: UMANOTERA, Slovenska fundacija za trajnosti razvoj Ljubljana, Cinkarna d.d. Celje, ADRIAPLIN Ljubljana, ADRIATIC SLOVENICA, HELIOS d.o.o. Domžale

Čebelarsko društvo  Sveti Jurij ob Ščavnici

Čebelarsko društvo  Ljubljana Moste- Polje

Čebelarsko društvo Krtina- Dob

 

 
  Števec obiskov:    
 

O avtorjih | Prijava