slo | eng | ger  
 
 
 

Čebelarska zveza
Slovenije

ČEBELAM PRIJAZNE OBČINE

V letu 2017 čebelam najprijaznejša občina Mestna občina Ljubljana 2017

V petek 1.12.2017 je v sklopu Dneva čebelasrkega turizma potekala tudi podelitev priznanj trem občinam, ki so bile nominirane kot čebelam najprijaznejše v letu 2017.
3. mesto je zasedla Občina Mozirje, 2. mesto Občina Črna na Koroškem, 1. mesto pa je pripadlo Mestni občini Ljubljana.

Na podelitvi so bile podane tudi kratke obrazložitve aktivnosti občin na področju čebelarstva, ki si jih lahko preberete tudi v nadaljevanju. V priponki pa si lahko ogledate celotne vloge občin. 

Partner v projektu Semenarna Ljubljana je za vse čebelarje iz treh najboljših občin podarila po tri različne vrečice medovitih semen.

Vsem trem občinam in čebelarskim društvom, ki so občine predlagali iskreno čestitamo in želimo še naprej vrsto uspešnih projektov in medsebojnega sodelovanja.

OBČINA LJUBLJANA
 
Mestna občina Ljubljana je že tretje leto zapored med čebelam najbolj prijaznimi občinami. Po 3 in 2 . mestu je v letošnjem letu pridobila naziv Čebelam najbolj prijazna občina. V MOL deluje 5 ČD (Barje, Moste Polje, Center, Tacen in Urbani čebelar), ki vključujejo okoli 400 čebelarjev. Občina deluje na področju trajnostnega razvoja s poudarkom na zaščiti čebel in ostalih opraševalcev ter razvoju čebelarstva tako v urbanem okolju kakor tudi na njenem podeželju. Z izvajanjem projektov ob sodelovanju s ČD kot so Javni sadovnjaki in medoviti vrti, Pomagajmo čebelici –Ocvetličimo mesto, Mali medoviti vrt v Parku Evrope, Čebelja pot nagrajena z evropsko nagrado URBACT Good practice award, Mestni učni čebelnjak v botaničnem vrtu, Učni čebelnjak ČD Barje, Čebelnjak v Tivoliju, Čebele na fakulteti za arhitekturo, z izvajanjem splošne promocije čebelarstva kot so Medeni dan, Teden medenih sladic v Ljubljani, razstave Urbana čebelja domovanja od Plečnika do danes in strokovni posveti izkazuje vzorno sodelovanje med občino in čebelarskimi društvi. MOL se lahko pohvali tudi s čebelnjaki na strehi Vlade RS, Radia Slovenija, Računskega Sodišča in drugih. MOL in ljubljanska čebelarska društva so lahko vzgled odličnega sodelovanja. Še naprej vam želimo uspešno delo in sodelovanje ter iskrene čestitke.
 
OBČINA ČRNA NA KOROŠKEM
 
Občina Črna na Koroškem uspešno sodeluje s ČD Žerjav in Črna na Koroškem in je že drugo leto med Čebelam najbolj prijaznimi občinami. Izvajajo aktivnosti sajenja medovitih cvetlic in dreves na javnih površinah k temu spodbujajo tudi podjetnike, obrtnike in lastnike različnih lokalov, ki svoje poslovne prostore in izložbe okrasijo z medovitimi rastlinami. Z vrtičkarskem krožkom spodbujajo tudi mlade k urejanju okolice z medovitimi rastlinami. Vsakemu novorojenčku v občini simbolično podarijo medovito drevo, kar povzemajo tudi nekatere druge slovenske občine, skrbijo za ohranjanje čebelarske kulturne dediščine in čebelarskega turizma, čebelarje povabijo k udeležbi na različnih prireditvah in dogodkih v občini, ter v občinskem glasilu redno objavljajo različne novice, vabila in obvestila o čebelarstvu. Občini Črna na koroškem in čebelarjem želimo še naprej uspešno in tvorno sodelovanje.
 
OBČINA MOZIRJE
 
Občina Mozirje sodeluje s čebelarsko družino Janeza Goličnika. Nudi finančno podporo pri čebelarskih aktivnostih in z njihovo pomočjo so postavili čebelnjak v Mozirskem gaju, kjer se čebelarji aktivno vključujejo v promocijo s svojo ponudbo. V Mozirskem gaju so uredili medoviti vrt, ki se razprostira v okolici čebelnjaka, ob osnovni šoli je postavljen tudi učni čebelnjak, ki služi za izobraževanje mladih, predstavniki občine se udeležujejo dogodkov v organizaciji čebelarskega društva in ČZS. Skrbijo, da so ob sprehajalnih poteh posajena medovita drevesa, skrbijo za kulturno dediščino in spomin na rojaka Janeza Goličnika. Mozirje je tudi poznano po čebelarskem turizmu, še posebej po možnosti bivanja v apartmajih v obliki satovja, čebelarji so aktivno vpeti v različne občinske dogodke in prireditve,občina pomaga pri izdaji strokovne revije Čebelica SAŠA, čebelji pridelki lokalnih čebelarjev služijo tudi kot protokolarna darila za različne namene. Občini Mozirje in čebelarjem iz Čebelarske družine Janeza Goličnika želimo še naprej veliko uspeha in zglednega sodelovanja.


Iščemo čebelam najprijaznejšo občino v letu 2017
 
ČZS, JSSČ v partnerskem sodelovanju s Semenarno Ljubljana iščeta čebelam najprijaznejšo občino v letu 2017. Namen natečaja je izboljšanje delovanja med lokalnimi skupnostmi in čebelarskimi društvi. Predstavniki čebelarskih društev najbolj veste kako aktivna je vaša občina in sodelovanje z njo, zato vas vabimo da sodelujete na natečaju. Tudi v kolikor vaše sodelovanje ni tako zgledno lahko predlagate občino in navedete, kje vidite boljše možnosti sodelovanja. Predlagatelji slovenskih občin so izključno čebelarska društva. Prijavni obrazec dobite na spletni strani ČZS www.czs.si ali http://www.czs.si/objave_podrobno_czs/8616 . Na prijavnem obrazcu se navedejo vse aktivnosti, ki jih občina izvaja v korist ohranjanja čebelarstva v dotičnem letu, ki jih lahko podkrepite tudi s fotografijami. Izpolnjene prijavne obrazce posredujte na naslov ČZS, Brdo 8, 1225 Lukovica najkasneje do 31.10.2017. Po zaključku prejema prijav bo strokovna komisija v ožji izbor izbrala 3 slovenske občine, ki se bodo potegovale za naziv čebelam najprijaznejša občina v letu 2017. Predlagatelji občin bodo o rezultatih natečaja obveščeni elektronsko. Semenarna Ljubljana bo vsem čebelarjem iz najboljših treh občin podarila po tri vrečke različnih semen medovitih rastlin. V primeru dodatnih vprašanj se lahko obrnete na Natašo Lilek (natasa.lilek@czs.si, 040 436 519, 01 729 61 29).
 

Izbrane čebelam najbolj prijazne občine v letu 2016!

Čebelarska društva ste letos na natečaj Čebelam najbolj prijazna občina prijavila 17 slovenskih občin. Že drugo leto zapored so prijavitelji slovenskih občin izključno čebelarska društva, saj najbolj veste kakšno je sodelovanje z lokalno skupnostjo na področju ohranjanja čebel in čebelarstva v vaši občini. Občine, ki so jih predlagala čebelarska društva so letos bile Radenci, MO Ljubljana, Kanal ob Soči, Brda, Bohinj, Dol pri Ljubljani, Šmarje pri Jelšah, Cerkvenjak, Rače Fram, Črna na Koroškem, Beltinci, Hrastnik, Odranci, Mežica, Ravne na Koroškem, Sv. Andraž v Slovenskih Goricah in Žalec. Vse vloge kažejo, da imajo čebelarska društva s svojimi občinskimi predstavniki zgledno delovanje in podporo. Vendar v naboru dobrih je bilo potrebno izbrati najboljše. Člani komisije za Izbor čebelam najbolj prijazne občine so bili predstavnik ČZS g. Anton Tomec, predstavnik sponzorja Semenarne Ljubljana gospod Aleš Šabeder, direktor uprave in gospod Brane Borštnik, čebelar in bivši predsednik Komisije za kulturno dediščino pri UO ČZS. Strokovna komisija se je pri pregledu vlog osredotočila na aktivnosti izvedene v letu 2016 in tako so prve tri nominirane občine postale Občina Mežica (predlagatelj ČD Mežica), Črna na Koroškem (predlagatelj ČD Črna na Koroškem in Žerjav) in Mestna občina Ljubljana (predlagatelji ČD Moste Polje, Tacen, Center, Barje, Urbani čebelar). Partnerja v projektu Semenarna Ljubljana in Trajnice Golob Klančič sta prispevala nagrade. Semenarna Ljubljana je podarila vsakemu čebelarju iz nominiranih občin po 3 različna semena medovitih rastlin, Trajnice Golob Klančič pa načrtovanje in zasaditev javne površine z medovitimi trajnicami za prvouvrščeno občino v vrednosti 500,00 € za drugo in tretjeuvrščeno občino pa v vrednosti 300,00 €. V letu 2016 je tako 3. mesto osvojila Mestna občina Ljubljana, 2. mesto Črna na Koroškem in 1. mesto ter naziv Čebelam najprijaznejša občina  2016 si je prislužila občina Mežica. Priznanje in nagrado je sprejel župan gospod Dušan Krebel skupaj s predstavniki domačega čebelarskega društva Mežica. Vsem iskrene čestitke in še naprej uspešno sodelovanje!
 
Nataša Lilek

Iščemo čebelam najprijaznejšo občino v letu 2016
 
ČZS, JSSČ v partnerskem sodelovanju s Semenarno Ljubljana iščeta čebelam najprijaznejšo občino v letu 2016. Namen natečaja je izboljšanje delovanja med lokalnimi skupnostmi in čebelarskimi društvi. Predstavniki čebelarskih društev najbolj veste kako aktivna je vaša občina in sodelovanje z njo, zato vas vabimo da sodelujete na natečaju. Tudi v kolikor vaše sodelovanje ni tako zgledno lahko predlagate občino in navedete, kje vidite boljše možnosti sodelovanja. Predlagatelji slovenskih občin so izključno čebelarska društva. Prijavni obrazec dobite na spletni strani ČZS www.czs.si ali www.ohranimo-cebele.si Na prijavnem obrazcu se navedejo vse aktivnosti, ki jih občina izvaja v korist ohranjanja čebelarstva v dotičnem letu, ki jih lahko podkrepite tudi s fotografijami. Izpolnjene prijavne obrazce posredujte na naslov ČZS, Brdo 8, 1225 Lukovica najkasneje do 31.10.2016. Po zaključku prejema prijav bo strokovna komisija v ožji izbor izbrala 3 slovenske občine, ki se bodo potegovale za naziv čebelam najprijaznejša občina v letu 2016. Predlagatelji občin bodo o rezultatih natečaja obveščeni elektronsko. Semenarna Ljubljana bo vsem čebelarjem iz najboljših treh občin podarila po tri vrečke različnih semen medovitih rastlin. V primeru dodatnih vprašanj se lahko obrnete na Natašo Lilek (natasa.lilek@czs.si, 040 436 519, 01 729 61 29).
 
Prijavni obrazec najdete na spletni strani ČZS.


ČEBELAM PRIJAZNA OBČINA 2015

ČZS vabi vsa čebelarska društva, da v letu 2015 predlagajo slovenske občine, ki bi si zaslužile naziv Čebelam prijazne občine v letu 2015. V preteklih letih so se na razpis prijavljale občine same, v letošnjem letu pa bomo za oceno občin poprosili lokalna čebelarska društva. V OBVESTILU POD RUBRIKO AKTIVNOSTI najdete ocenjevalni list, ki ga izpolnijo čebelarska društva. Prosimo vas, da navedete vse aktivnosti, ki jih izvaja nominirana občina v korist ohranjanja čebelarstva na vašem območju. Rok za oddajo predlogov je 30.10.2015 (velja poštni žig).
Namen letošnjega natečaja je izboljšanje delovanja med lokalnimi skupnostmi in čebelarskimi društvi, zato je možno oddati tudi kakšno kritiko ali predlog.
V primeru dodatnih vprašanj se lahko obrnete na Natašo Lilek (natasa.lilek@czs.si, 040 436 519, 01 729 61 29).

Vljudno vabljeni k sodelovanju!
Iščemo čebelam prijazno občino 2014

Čebelarska zveza tudi v letošnjem letu razpisuje natečaj na katerega se lahko prijavijo slovenske občine. Glede na letošnje podnebne razmere lahko rečemo, da čebelarstvo postaja vse bolj ogrožena dejavnost. Predvsem preživetje čebel je ključnega pomena, saj so čebele nepogrešljiv člen v verigi pridelave hrane, skrbi za biotsko pestrost in konec koncev so tudi indikator čistosti okolja. Kot naj bi nekoč dejal Albert Einstein se tudi ljudem ne piše nič dobrega, če bodo z obličja Zemlje izginile te marljive žuželke. Na Čebelarski zvezi Slovenije menimo, da je ključno pri ohranjanju čebel izobraževanje, informiranje splošne javnosti na več različnih načinov, zato lahko lokalne skupnosti in tudi podjetja s svojim delovanjem občutno vplivate na ozaveščenost in ustvarjanje boljših pogojev za preživetje čebel in ne nazadnje tudi nas ljudi.
Pogoji sodelovanja na natečaju Čebelam prijazna občina 2014:

- sodelujejo lahko vse slovenske občine;
- vloge občin bodo javno objavljene na spletni strani Ohranimo čebele;
- vloga zajema odgovore na zahtevano vprašanje, fotografije in navedbo kontaktne osebe (ime in priimek in e naslov);
- vloge morajo biti v elektronski obliki, poslane na naslov natasa.lilek@czs.si
- vloge sprejemamo do vključno 01.11.2014;
- strokovna komisija bo izbrala 3 najboljše občine;
- o rezultatih razpisa in zaključni slovesnosti bodo občine obveščeni elektronsko.

Letošnje zastavljeno vprašanje za sodelovanje na natečaju Čebelam prijazna občina 2014:
Kaj vse je vaša občina v letošnjem letu storila za ohranjanje čebel in čebelarstva na vašem območju?Nekaj iztočnic

(spomladi ste posadili medovite rastline v parkih, javnih površinah okolici podjetja,….; organizirali ste medene tržnice, objavljali prispevke v lokalne časopise (priložite); imate v letošnjem letu kakšnega novega ponudnika čebelarskega turizma v vaših krajih, ste vzpostavili medoviti vrt; ali kako pomagate čebelarskim društvom pri njihovem delovanju; ali na kateri izmed osnovnih šol vašega kraja v letošnjem letu poteka čebelarski krožek,…itd.)


Vljudno vabljeni k sodelovanju!

Arhiv natečaja občin
Arhiv natečaja občin 2011

ČEBELAM PRIJAZNE OBČINE 2014
Arhiv objav
 
  Števec obiskov:    
 

O avtorjih | Prijava